Ofte stilte spørsmål

Må jeg være flink til å synge?
Nei, men du blir flink!
Ten Sing skal være et fristed fra prestasjons jag og vi driver med musikk fordi det er gøy! Det betyr at det ikke stilles noen ferdighetskrav til deg som vil være med. Vi ønsker i stedet at Ten Sing skal være et sted å prøve ut det man har lyst til, men hvor du får god opplæring og kan utvikle deg i et trygt miljø.

Eksemplene er mange på utøvere innenfor kunst- og kulturfeltet som har en bakgrunn i Ten Sing-miljøer og som trekker frem Ten Sing som en av sine viktigste utviklingsarenaer.
Hva gjør man på Ten Sing?
Hva man gjør på Ten Sing er opp til ungdommene som er der!
På øvelsene jobber man i kreative prosesser frem mot en konsert eller et show, en turné, festival eller lignende. En Ten Sing øvelse deles ofte i ulike deler. En del av øvelsen kan være kor- og bandøvelse, en del er noe sosialt, og en del i sceniske grupper som dans, drama, teknikk, video, solistøvelse, minikor osv.

Mange Ten Sing grupper har i tillegg til sceniske grupper, andre aktiviteter som spillgrupper, musikkstudio, kunstgrupper, lek, mekkegrupper, matgrupper, debatt og aktivitet knyttet til samfunnsengasjement eller andre ting ungdommene er opptatt av og ønsker å gjøre på fritiden. Det finnes egentlig ingen grenser for hva slags aktivitet som kan være i rammen av Ten Sing, i tillegg til det som skjer i den kreative prosessen og på scenen.
Hvem bestemmer i Ten Sing?
Ungdom!
Ten Sing er et sted med ungt ansvar og voksent nærvær. Gruppa drives av et styre som består av demokratisk valgte medlemmer i gruppa. Det er disse, sammen med en ansvarlig voksenleder og gjerne et lederteam med frivillige voksne eller unge voksne, som gjør beslutninger på vegne av gruppa.

En Ten Sing gruppe har ofte en musikalsk ledelse som består av en dirigent og en bandleder og noen ganger en ansvarlig for showprosessen. Disse har hovedansvaret for prosessen frem mot en konsert eller show og det sceniske innholdet.

Det er mange måter å organisere ansvarsfordeling i Ten Sing på. Hovedprinsippet er at medlemmene skal ha reel medbestemmelse på alt fra økonomi til innholdet i aktiviteten og bli utfordret til å ha lederverv og ansvarsoppgaver i gruppa under veiledning og oppfølging av voksne.
Er Ten Sing kristent?
Du behøver ikke å være kristen for å være med.
Ten Sing er et åpent ungdomsarbeid for alle mellom 13 og 19 år, uavhengig av kjønn, seksuell identitet, religiøs identitet, etnisitet og nasjonalitet. Du vil møte kristne ledere og det vil være rom for å snakke og lære mer om tro og hvordan det kan ha en plass i hverdagen.

Ofte er det en andakt knyttet til øvelsen der ungdommene seg i mellom snakker til hverandre om det de er opptatt av og eget forhold til tro. Ten Sing deltar noen ganger på Gudstjenester for ungdom, i konfirmantarbeidet, eller på andre måter er en del av det som skjer i en lokal menighet.

Du kan lese mer om KFUK-KFUMs kristne identitet på nettsidene til KFUK-KFUM
Hvordan kan vi starte opp Ten Sing arbeid?
Det finnes i dag over 100 Ten Sing grupper tilknyttet menigheter rundt om i landet. Om du ikke finner et arbeid i din nærhet eller ønsker å starte opp nytt arbeid, kan du ta kontakt med musikk-koordinator hos KFUK-KFUM Norge på telefon 22 99 15 10 eller send epost

Det finnes mange gode ressurser på denne nettsiden som er nyttige for å starte opp og drive en Ten Sing gruppe. Det finnes også kurs og mulighet for å få besøk av Ten Sing Norway.
Hva koster det å være med i Ten Sing?
Som deltaker i en Ten Sing gruppe blir du medlem av KFUK-KFUM. Medlemskapet koster 200 kroner i året. I tillegg har de fleste lokale Ten Sing gruppene en lokal aktivitetsavgift. Den vil variere fra gruppe til gruppe.

KFUK-KFUM ønsker at alle ungdommer skal få delta i aktiviteten uavhengig av den enkeltes økonomiske situasjon og har egne støtte- og rabattordninger for dette. Du kan lese mer om medlemskap og rabattordninger på nettsidene til KFUK-KFUM
Hva er KFUK-KFUM?
KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers mulighet til å være seg selv, leve og utvikle seg som hele mennesker med ånd, sjel og kropp.

KFUK-KFUM har et slagord som sier: «Vær deg selv, stå opp for andre!» Å være seg selv betyr at man kan delta uten å måtte gjøre seg til eller føle press på å prestere. Å stå opp for andre vil si å gjøre godt og kjempe for rettferdighet, der vi bor og i verden.

Du kan lese mer om KFUK-KFUM på nettsidene til KFUK-KFUM
Hvorfor har vi en trekant som logo og hva er egentlig greia med ånd, sjel og kropp?
Trekanten brukes som symbol for å vise at KFUK-KFUM driver et arbeid der vi ønsker å utvikle og ta ansvar for hele mennesket oppsummert med tre ord: ånd, sjel og kropp. Ånd symboliserer tro, sjel symboliserer menneskets tanker og følelser(sjelsliv) og kropp symboliserer alt kroppslig ved mennesket og fysisk aktivitet. Vi mener at alle sider av mennesket er like viktig og skal komme til uttrykk gjennom våre aktiviteter.

Mange Ten Sing grupper har en trekant i logoen sin for å vise tilknytningen til KFUK-KFUM. Les mer på nettsidene til KFUK-KFUM om hvordan lage en logo til din Ten Sing gruppe.
Hva er Ten Sing Norway?
Ten Sing Norway er KFUK-KFUMs fremste ambassadør for Ten Sing og er en showgruppe som turnerer med en egen forestilling, workshops og seminarer. Gruppa bidrar til å utvikle, rekruttere og utdanne Ten Singere og spre Ten Sing arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om Ten Sing Norway og hvordan du kan bli med, eller book Ten Sing Norway til ditt formål på nettsidene til KFUK-KFUM
Hvor kan jeg engsejere meg frivillig?
Hver lokale Ten Sing gruppe har et frivillig team fra den lokale menigheten og KFUK-KFUM som har behov for ledere. Ta kontakt med en av våre lokale grupper eller henvend deg til en KFUK-KFUM krets/region der du befinner deg.